NIEUWSFEED

Nieuws uit de Rechtspraak

Alle landelijke nieuwsberichten van de Rechtspraak
 1. 131 rechtspersonen en 43 natuurlijke personen failliet verklaard

  Rechtbanken hebben in juli 174 faillissementen uitgesproken. Dit zijn er 10 minder dan in juni en 21 meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal faillissementen blijft hiermee op een laag niveau. Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. Vorige maand gingen 131 rechtspersonen (bedrijven/organisaties) en 43 natuurlijke personen (individuen) failliet.

  Vanaf mei 2020 is het aantal faillissementen scherp gedaald. De oorzaak van het lage aantal faillissementen is niet onderzocht, maar is met de coronacrisis in het achterhoofd wel opvallend te noemen.

  Hoe verloopt een faillissement?

  Als een bedrijf of persoon rekeningen niet meer betaalt, kan een faillissement worden uitgesproken door de rechtbank. Dit gebeurt duizenden keren per jaar. Als een bedrijf of persoon failliet wordt verklaard, benoemt de rechtbank een curator. De curator onderzoekt of een doorstart mogelijk is, beheert en verkoopt zo nodig de bezittingen van de failliete boedel. De curator zorgt er vervolgens voor dat, binnen wettelijke regelingen, aan de schuldeisers kan worden uitgekeerd of dat een burger kan worden toegelaten tot een wettelijke schuldsanering.
    

  Open data

  De faillissementscijfers worden maandelijks gepubliceerd en zijn ook beschikbaar als open data. Daarnaast worden alle uitgesproken faillissementen opgenomen in het openbare Centraal Insolventieregister.

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert ook faillissementscijfers, op basis van de gegevens van de Rechtspraak. Door de gegevens van de Rechtspraak te koppelen met andere beschikbare informatiebronnen toont het CBS bijvoorbeeld ook informatie per bedrijfstak. Door verschillen in rekenmodellen kunnen de cijfers van het CBS verschillen met de cijfers op deze pagina.

  Meer informatie: Faillissementscijfers

 2. Maak nooit telefonisch geld over naar een rechtbank, gerechtshof of bijzonder college

  De Rechtspraak krijgt soms meldingen van mensen die slachtoffer zijn van telefonische oplichting. Oplichters misbruiken dan de naam en het telefoonnummer van een van de rechtbanken, gerechtshoven of bijzondere colleges. Criminelen doen zich hierbij voor als (vaak Engels sprekende) Rechtspraakmedewerker en vragen slachtoffers om geld over te maken. De Rechtspraak vraagt nooit telefonisch om zo'n transactie te doen of om informatie zoals wachtwoorden of een burgerservicenummer. Wees daarom extra alert als je twijfelt of je wel echt door de Rechtspraak wordt gebeld.

  Spoofing

  Misbruik maken van een bekend telefoonnummer wordt 'spoofing' genoemd. Bij deze vorm van oplichting wordt gebeld met een nummer dat echt lijkt, maar nagemaakt is. Als ontvanger heb je dat niet snel door. Het lijkt bijvoorbeeld dat je gebeld wordt door een rechtbank, maar in werkelijkheid spreek je met oplichters die je informatie of geld afhandig proberen te maken. Ze doen dit niet alleen telefonisch, maar ook via sms- of WhatsApp-berichten. Spoofing met een nagemaakte e-mail of website bestaat ook.

  Nooit telefonisch

  Het is belangrijk om te weten dat de Rechtspraak nooit telefonisch vraagt om geld over te maken. Ook zal de Rechtspraak niet vragen om als eerste een sms- of WhatsApp-bericht te sturen of om via een sms- of WhatsApp-bericht iets te downloaden. Verder benadert de Rechtspraak mensen nooit telefonisch om te zeggen dat ze 'onderdeel zijn van een onderzoek en vervolging af kunnen kopen'. 

  Wat kan je doen?

  Op rechtspraak.nl vind je meer informatie over spoofing. Ook lees je wat iemand kan doen om te voorkomen dat diegene slachtoffer wordt van deze vorm van oplichting. Bij twijfel is het in ieder geval verstandig om op te hangen en zelf contact op te nemen met de Rechtspraak. 

 3. Peter Pulles is voorgedragen als nieuw rechterlijk lid van de Raad voor de rechtspraak. Dat maakte de ministerraad bekend. Hij wordt in september als 5de lid toegevoegd aan de Raad. Tot die tijd blijft hij zijn huidige functie als strafrechter in Limburg vervullen.

  Uitbreiding

  De Raad, die nu nog uit 4 leden bestaat, wordt uitgebreid omdat ontwikkelingen in het strafrecht – zoals de voorbereiding van een nieuw Wetboek van Strafvordering en digitale vernieuwing – veel bestuurlijke aandacht vragen. Pulles gaat zich vooral daarmee bezighouden. Naast zijn werkzaamheden voor de Raad blijft hij regelmatig strafzittingen doen. 

  Ervaring

  Pulles (1955) heeft sinds 1989 als rechter gewerkt in Gelderland, op de Nederlandse Antillen, in Rotterdam, Oost-Brabant, Amsterdam en Limburg. De afgelopen jaren was hij president van de rechtbank Limburg en hij vervulde ook landelijk bestuurlijke taken binnen de Rechtspraak, waaronder voorzitter van het Presidenten Raad Overleg en de Regiegroep Strafrecht. Sinds januari werkt Pulles weer fulltime als strafrechter.

 4. Procespartijen kunnen sinds maart digitaal hoger beroep indienen in rijksbelastingzaken bij hof Arnhem-Leeuwarden

  Procespartijen kunnen sinds maart 2022 digitaal hoger beroep indienen en documenten uitwisselen in rijksbelastingzaken bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. André Kuijper, manager Tax en procesvoering Ernst & Young (EY) deed in de praktijk al ervaring op. ‘Mijn Rechtspraak werkt goed en overzichtelijk. Met een paar klikken heb je een beroepschrift ingediend en ontvang je direct een ontvangstbevestiging.’

  'Digitaal versturen is zoveel makkelijker dan papieren stukken printen en opsturen. Je bent niet meer afhankelijk van de postbezorging of een koerier. Ook ontvang je een kennisgeving als er een nieuw document in het dossier wordt geplaatst, bijvoorbeeld een verzoek om uitstel van de andere partij. Dat maakt het transparant. Het enige wat je moet regelen is eHerkenning om in te loggen. Maar de meeste belastingadviseurs hebben dat waarschijnlijk al voor bijvoorbeeld btw-aangifte. Het portaal werkt goed en eenvoudig. De informatie op de website en de handleiding voor het webportaal (pdf, 1,2 MB) zijn heel gemakkelijk en duidelijk, maar eigenlijk wijst het portaal zich vanzelf.'

  30% digitale indieningen

  De Belastingdienst procedeert in alle lopende en nieuwe zaken digitaal bij het hof Arnhem-Leeuwarden. Het hof nodigt de andere partij dan uit om ook digitaal (verder) te procederen. André: 'Dat betekent dat je in een lopende zaak deels een papieren dossier hebt (stukken die voor 28 maart zijn ingediend) en deels een digitaal dossier (stukken die na 28 maart zijn ingediend). De stukken die al in het dossier zaten, worden niet digitaal gemaakt. Door de tijd krijgen de digitale dossiers de overhand.' In nieuwe zaken ontvangt het hof steeds vaker het beroepschrift via Mijn Rechtspraak. Op dit moment (eind juni 2022) dienen belastingadviseurs, advocaten en burgers 30% van de hogerberoepschriften digitaal in en de Belastingdienst doet dit in 100% van de gevallen.

  Digitale envelop

  Raadsheer Richard Spek is nauw betrokken bij het project Digitale Toegang. Dat project maakt het de komende jaren mogelijk voor rechtzoekenden en procesvertegenwoordigers om digitaal te procederen in bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedures. 'Burgers konden al een flink aantal jaren digitaal een beroepschrift en andere stukken indienen bij het hof', vertelt hij. 'Het gerecht kon echter geen stukken digitaal aan de burger sturen, zodat dat nog per post ging. Ook de procesvertegenwoordigers dienden alles nog op papier in. Daar willen we vanaf, want de hele wereld werkt digitaal. Alleen voor de Rechtspraak moesten procesvertegenwoordigers nog printen. Nu vervangen we de papieren envelop door een digitale envelop voor alle partijen.'

  Makkelijk mogelijk maken

  In de pilot bij het hof Arnhem-Leeuwarden wordt de techniek van het webportaal en de interne werkwijze beproefd. Als het goed werkt, kunnen partijen in het najaar ook bij de andere hoven digitaal hoger beroep starten en stukken uitwisselen in rijksbelastingzaken. De Rechtspraak heeft nauw contact over de gebruiksvriendelijkheid van het portaal met de brancheverenigingen van belastingadviseurs (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en Register Belastingadviseurs) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). 

  André: 'Ik kan het collega's zeker aanraden om het portaal te gebruiken. Dat neemt niet weg dat er verbeteringen mogelijk zijn, bijvoorbeeld dat je in het digitale dossier ziet wie de indiener van een stuk is.' Richard: 'Je moet het digitale dossier vooral zien als een centrale vindplaats van alle stukken. Mijn Rechtspraak is geen documentmanagementsysteem. We proberen het digitaal procederen zo makkelijk mogelijk te maken voor partijen. Zo werken we onder andere aan een knop waarmee je je als procespartij eenvoudig kunt melden in een al lopende zaak. Op die manier willen we nog meer partijen overtuigen om de stap te maken naar digitaal procederen.'

 5. Verslag van een rechtszitting

  De zomervakantie is weer begonnen. Ieder jaar komen kinderen aan de 'randen' van die lange vakantie niet naar school. De 5-jarige Joost* is op 30 augustus, de eerste schooldag na de vakantie van 2021, ook niet van de partij in groep 2 van zijn Haagse basisschool. Een dag later is hij er nog niet. 

  Op woensdag, het is dan 1 september, zit Joost weer tussen de kleuters in de klas, maar tegen die tijd heeft de school al de leerplichtambtenaar van de gemeente ingeseind. (Kinderen zijn van hun 5e tot 16e leerplichtig.) Hij maakt proces-verbaal op en stuurt dit naar het Openbaar Ministerie (OM). Voor 2 dagen spijbelen van Joost krijgt vader Martin* een boete van 200 euro. Vader neemt een advocaat in de arm, die het OM schrijft waarom de boete onbillijk is. Het OM is niet onder de indruk van het betoog, en legt de zaak voor aan de rechter.

  Onrechtvaardig

  'Het is zo onrechtvaardig; ik begrijp het gewoon niet,' zegt vader Martin in zaal L2 van het Haagse gerechtsgebouw tegen de kantonrechter. Zijn raadsvrouw legt uit waarom de boete zo onredelijk is: 'Mijn cliënt moest met zijn vrouw en zoontje naar een bruiloft in het buitenland. Die bruiloft was vanwege corona al 2 keer uitgesteld. Pas laat in de zomervakantie veranderden de kleurcodes en rees de vraag: gaan we of gaan we niet? Omdat ze zelfstandig ondernemer zijn, mogen ze buiten de vakanties om met hun kind op vakantie gaan. Ze hebben de schooldirecteur gemaild dat Joost 2 dagen later op school zou komen omdat ze niet voor een eerdere datum tickets konden boeken. De vliegtuigen zaten namelijk vol. De directeur heeft niet gereageerd. Dat had best gekund. In de laatste week van de zomervakantie zijn de docenten al terug.'

  Peetouders

  En dus stapte het gezin in het vliegtuig voor een verre bruiloft, 'en daar móesten we bij zijn', zegt vader Martin tegen de Haagse kantonrechter. 'De bruid en mijn vrouw zijn als zussen opgegroeid. Daarnaast waren de ouders van de bruid peetouders bij ónze bruiloft. Wij moesten aanwezig zijn bij de kinderen van onze peetouders, dat is een morele verplichting. Ik heb 2 oudere dochters, Joost is inmiddels 6 en er is nooit schoolverzuim geweest. Dus ik begrijp niet wat ons nu overkomt.' Wat hem nu is overkomen, is dat de Haagse basisschool heeft gedaan wat ze moest doen om ongeoorloofd verzuim tegen te gaan, oppert de rechter. Martin: 'Daar heb ik begrip voor, maar we konden pas op het allerlaatste moment beslissen om naar de bruiloft te gaan. Ik heb gebeld en ik heb gemaild. De school reageerde pas op maandag de 30ste en toen zaten we te wachten op de terugreis. Ik heb gedaan wat ik kon.'

  Achtergrond

  'Het is misschien niet relevant om te vermelden', wil Martins raadsvrouw nog gezegd hebben, 'maar de boete druist zó in tegen het rechtvaardigheidsgevoel van mijn cliënt. Zij zijn de enigen die de school financieel sponsoren. Moet er wat gebeuren, dan doen ze dat. Mijn cliënt zegt: “En dan krijgen wíj de leerplichtambtenaar achter ons aan. Dat overkomt de ouders met een allochtone achtergrond niet."' 'We hebben hier de hele dag zaken van mensen behandeld die hun kinderen niet naar school laten gaan', reageert de kantonrechter. De raadsvrouw: 'Maar niet uit de klas van Joost!' De rechter: 'Ik ga er toch wat over zeggen. De regels gelden voor iedereen. U had het net over rechtvaardigheidsgevoel. Stel dat de school zou hebben gezegd: “Dat is zo'n toffe man, hij helpt ons zo geweldig. Bij anderen melden we de absentie van hun kinderen natuurlijk wel, maar bij hém niet." Dan gaat het rechtvaardigheidsgevoel van de andere ouders eraan.'

  Twijfel

  Het mag heel belangrijk zijn geweest voor de familie om Joost en zijn ouders op de bruiloft te hebben, maar het was al maanden bekend dat er getrouwd zou worden, zegt de officier van justitie. ‘Mijnheer had het probleem veel eerder kunnen voorleggen aan de schooldirecteur. Stel dat? Als de school er strak in had gezeten, dan hadden ze nee gezegd, maar mijnheer had dan wél geweten waar hij aan toe was. Nu stuurde hij tijdens de vakantie een mail en kreeg hij geen reactie. Bij twijfel niet doen.’ Vader Martin heeft geen strafblad, ‘en wij zien hier zaken die veel ernstiger zijn dan 2 dagen schoolverzuim rond de zomervakantie, maar een regel is een regel en die is overtreden’, concludeert de officier van justitie. Ze vraagt de boete op 200 euro te houden.

  Verhaal

  ‘Ik heb niet eerder contact opgenomen met de school omdat we door corona helemaal niet naar de bruiloft zouden gaan. Dat is het hele verhaal. Als ik eerder had geweten dat we toch zouden gaan, dan had ik dat natuurlijk tegen de school gezegd. Heel simpel’, zegt vader Martin als hij het laatste woord heeft gekregen. Maar door eind augustus toch naar de bruiloft te gaan en zoontje Joost 2 dagen niet op school te laten verschijnen, heeft vader Martin wel de leerplichtwet overtreden. ‘En er was geen noodzaak om de wet te overtreden’, vindt de kantonrechter. Van overmacht was dus geen sprake. Zelfstandige ondernemers kunnen inderdaad buiten de schoolvakanties om met hun kinderen op vakantie, ‘maar dat moet wel worden aangevraagd en worden beoordeeld door de directeur van school. U hebt geen beroep gedaan op die regeling’, aldus de rechter. 

  Strafblad

  De kantonrechter neemt de eis van de officier over en houdt de boete voor vader Martin op 200 euro. 'Krijg ik nu een strafblad?', wil Martin weten. De rechter: 'Ja, u krijgt een aantekening.' Martin: 'Ik heb nog nooit iets meegemaakt met justitie. En dan dit, waar gaat het over.' De kantonrechter: 'Ik kan mij voorstellen dat u bent overvallen. Dat komt misschien omdat u al die tijd een keurig leven hebt geleid en nu iets fouts hebt gedaan. Daar krijgt u een straf voor; zo gaat dat.' 

  * Dit zijn niet hun echte namen.

  Lees hier meer 'Op de Rol'-verhalen.