NIEUWSFEED

Nieuws uit de Rechtspraak

Alle landelijke nieuwsberichten van de Rechtspraak
 • De zogenoemde Whoa-pool, een groep rechters en Rechtspraakmedewerkers die belast is met de uitvoering van de Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa), heeft vandaag haar tweede jaarverslag (pdf, 1,2 MB) uitgebracht. Dit verslag toont dat het aantal Whoa-uitspraken sinds de piek in 2021 afneemt, maar dat de procedure desalniettemin een vaste plaats in het insolventierecht aan het winnen is.

  Dankzij de Whoa-procedure kan de rechter een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers goedkeuren (oftewel, homologeren), waarbij alle betrokken en niet betrokken schuldeisers aan het akkoord gebonden worden. Voorkomen kan worden dat een levensvatbaar bedrijf failliet gaat, omdat één schuldeiser dwarsligt.

  Trends

  Aan de hand van de nieuwe cijfers zijn wat kleine trends te signaleren. Duidelijk is dat in 2021 de meeste uitspraken zijn gewezen, met als uitschieter maart 2021. De aandacht die de introductie van de Whoa destijds kreeg, speelt hierbij wellicht een rol. Hoewel er in 2023 meer uitspraken zijn gedaan dan in 2022 is er in algemene zin sprake van een afnemend aantal uitspraken sinds 2021. Daarbij is vooral opvallend de afname van verzoeken tot afkoeling en verzoeken tot aanstelling van een herstructureringsdeskundige.

  Meer uitspraken dan ingekomen zaken

  Vorig jaar werden 335 startverklaringen (het formele begin van een Whoa-procedure) ingediend en 199 startverklaringen gecorrigeerd; 46 ingekomen zaken en 157 uitspraken werden afgehandeld. In het jaarverslag staan deze ook weergegeven per arrondissement en er is een uitsplitsing gemaakt van het soort uitspraken dat is gedaan.

  Wel moet daarbij bedacht worden dat in 1 zaak in veel gevallen meerdere uitspraken worden gedaan, bijvoorbeeld het gelasten van een afkoelingsperiode en de homologatie van het akkoord. Er zijn daarom meer uitspraken dan ingekomen zaken, terwijl in 2023 ook uitspraken zijn gedaan in zaken die in 2022 binnenkwamen. Maar andersom komt ook voor. Bijvoorbeeld als met 1 uitspraak zowel een verzoek tot het gelasten van een afkoelingsperiode als een verzoek tot het afgeven van een machtiging wordt afgehandeld.

  Korte doorlooptijd

  De Whoa-kamer neemt gemiddeld 2 tot 4 weken de tijd om een beslissing te nemen na indiening van een verzoek. Dit is opmerkelijk snel gezien de samenstelling van de kamer, die bestaat uit rechters van verschillende rechtbanken. Vooruitlopend op 2025 meldt het jaarverslag dat er dit jaar tot nu toe 205 startverklaringen zijn gedeponeerd. Hoewel de ervaring inmiddels leert dat die niet allemaal tot Whoa-zaken leiden, is het wel duidelijk dat de procedure geleidelijk aan een vaste plaats in het insolventierecht krijgt.

 • Bijeenkomst voor softwareleveranciers en IT-afdelingen van advocatenkantoren

  Op 18 juni organiseert de Rechtspraak een digitale bijeenkomst voor softwareleveranciers en IT-afdelingen van advocatenkantoren over het Aansluitpunt Rechtspraak. Tijdens de sessie krijgt u meer informatie over de stand van zaken van het Aansluitpunt Rechtspraak, de praktijkproef en welke vervolgstappen we gaan zetten.

  Digitale Toegang maakt digitaal procederen binnen het civiel recht en bestuursrecht mogelijk. Digitaal procederen is en wordt in steeds meer zaakstromen binnen deze rechtsgebieden mogelijk. Naast het webportaal ‘Mijn Rechtspraak’ wordt ook een systeemkoppeling beschikbaar gesteld voor onder andere advocatenkantoren. Met deze koppeling wordt het eenvoudiger om digitaal te procederen omdat alle relevante stukken direct in uw eigen werkomgeving beschikbaar komen.

  Tijdens de sessie

  U krijgt tijdens de sessie meer informatie over de stand van zaken van het Aansluitpunt Rechtspraak en de praktijkproef. Ook krijgt u informatie over de zaakstromen waarbij digitaal procederen op dit moment al mogelijk is. Dat is nu alleen nog mogelijk via webportaal 'Mijn Rechtspraak' maar wordt op termijn ook mogelijk via een systeemkoppeling van het Aansluitpunt Rechtspraak. We bespreken de vervolgstappen en hoe u op termijn kunt aansluiten op het Aansluitpunt Rechtspraak.

  Aanmelden en vragen

  De sessie is van 15:30 uur tot 16.30 en wordt online gehouden. Heeft u interesse om de sessie bij te wonen? Laat het hier weten. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en meer informatie over de sessie. Heeft u vragen over de sessie, of over het Aansluitpunt Rechtspraak? Dan kunt u die hier stellen.

 • Rechtbanken bieden hulp bij problematische schulden

  'Mensen met schulden die voor de rechter verschijnen, hebben soms geen idee hoe heftig hun eigen financiële situatie is. Wij proberen ze dat in te laten zien en helpen mensen op weg om hun schuldenproblematiek aan te pakken,' zegt Natascha Doorneveld. Zij is net als Bea van der Ven schuldenfunctionaris bij de rechtbank in Den Haag. 'Het steeds weer veroordelen van mensen met schulden tot het betalen van vorderingen draagt niet bij aan het oplossen van problemen. Het is onze rol om dat patroon te doorbreken en mensen te laten zien dat er oplossingen zijn.' 

  Rol

  Ooit begonnen als proef bij de rechtbanken Den Haag, Rotterdam en Limburg, kent inmiddels iedere rechtbank in Nederland (een vorm van) schuldenfunctionarissen. Maar wat doen zij dan precies? Bea, naast schuldenfunctionaris is zij junior gerechtsjurist, legt het uit: 'Bij onze rechtbank heeft de kantonrechter drie keer per week een zitting. Een van onze schuldenfunctionarissen is bij die zittingen aanwezig. Nadat een zaak behandeld is, kan ik in gesprek gaan met diegene die voor de rechter moest verschijnen. De rechter heeft ondertussen uitgelegd wat mijn rol is en wat ik kan betekenen. Als iemand daar vervolgens voor open staat, leg ik uit welke wegen bewandeld kunnen worden om hun schuldsituatie te verbeteren.'

  Los van rechtszaak

  'Door er zo vroeg mogelijk bij te zijn, hopen we als rechtbank te voorkomen dat de schuldenlast bij mensen hoger en hoger wordt', vult Natascha aan. Zij is naast coördinerend schuldenfunctionaris ook leidinggevende van een team administratie binnen de afdeling strafrecht. 'Het is goed dat de rechtbank dit doet en aan mensen laat zien welke mogelijkheden er zijn. Want ik merk dat zij daardoor weer hoop krijgen dat dingen opgelost kunnen worden. Dat is fijn. Overigens staat onze taak helemaal los van de rechtszaak zelf. Die wordt gewoon behandeld zoals dat ook zonder schuldenfunctionaris zou zijn gegaan.' Toen Bea en Natascha begonnen als schuldenfunctionaris, was daar geen opleiding voor. 'Inmiddels gelukkig wel', vertelt Bea. 'Dat is ook belangrijk, want je moet goed weten welke opties er allemaal zijn en hoe je daar met iemand een constructief gesprek over voert.' 

  Niet altijd makkelijk

  De rol van schuldenfunctionaris is niet altijd een makkelijke. Zo herinnert Natascha zich een slecht Nederlands sprekende mevrouw die met haar 18-jarige zoon bij een zitting was. ‘Deze mevrouw had een flinke huurachterstand. Dat zorgde ervoor dat haar zoon stopte met school en aan het werk ging. Puur om deze huurachterstand te kunnen betalen. Dat was natuurlijk heel triest. Alleen wat het nog lastiger maakte, was dat deze mevrouw eigenlijk geen hulp wilde. Hoe ik ook probeerde om haar te helpen, ik kon niet veel meer doen dan ze een flyer meegeven. Ik hoop maar dat ze daar alsnog wat aan gehad heeft.’

  254 doorverwijzingen, vooral via de kantonrechter

  De schuldenfunctionaris kan bij ieder rechtsgebied ingezet worden. Maar het is de kantonrechter waar dit het vaakst gebeurt. Dat komt vooral door de zaken die een kantonrechter behandeld: onder andere civiele zaken tot en met een bedrag van € 25.000, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Bij de rechtbank Den Haag is de schuldenfunctionaris sinds 2020 254 keer ingezet. 

  Toekomst

  ‘Dat alle rechtbanken nu schuldenfunctionarissen hebben, is heel goed. Toch denk ik dat we in ieder geval bij onze rechtbank, echt nog vaker ingezet kunnen worden. Er is binnen sommige rechtsgebieden nog wat onwetendheid over wat een schuldenfunctionaris bij kan dragen. Op dat gebied kunnen we in de toekomst echt nog stappen zetten, zodat we rechtzoekenden met schulden nog beter en vaker kunnen helpen,’ besluit Bea.

  Lees meer over de schuldenaanpak die de Rechtspraak door heel Nederland biedt.

 • Burgers en juridische professionals (zoals advocaten) en gemachtigden kunnen vanaf 17 juni digitaal in (hoger) beroep tegen een beslissing van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Denk bijvoorbeeld aan beslissingen over kinderbijslag, ouderdomspensioen of nabestaandenuitkering.

  Digitaal procederen biedt een snelle en eenvoudige toegang tot de Rechtspraak. Via het webportaal ‘Mijn Rechtspraak’ logt u in en heeft u altijd een actueel overzicht van ingediende zaken en bijbehorende berichten.

  Toegang via webportaal ‘Mijn Rechtspraak’

  Via het beveiligde webportaal 'Mijn Rechtspraak' is digitaal procederen mogelijk in uitkeringszaken tegen de SVB. Procespartijen en -vertegenwoordigers loggen in via 'Mijn Rechtspraak' met DigiD (voor burgers); eHerkenning (voor organisaties en andere juridische professionals) of met de Advocatenpas (voor advocaten). Via inloggen digitale diensten Rechtspraak kunt u meer informatie lezen over de mogelijkheden om toegang te krijgen tot de digitale diensten van de Rechtspraak. Wilt u alvast meer lezen over digitaal procederen via Mijn Rechtspraak? Bekijk dan de pagina veelgestelde vragen digitaal procederen.

  Digitale Toegang

  Digitaal procederen is vooralsnog vrijwillig, maar wordt op enig moment verplicht voor juridische professionals. Alleen uitkeringsgerechtigden mogen daarna nog op papier procederen. Digitaal procederen is onderdeel van digitalisering binnen de Rechtspraak. De Rechtspraak realiseert de komende jaren eenvoudige digitale toegang voor alle rechtzoekenden en hun procesvertegenwoordigers in de rechtsgebieden civiel recht en bestuursrecht. 

 • Met een feestelijke bijeenkomst bij de Raad van State is vandaag de Week van de Rechtsstaat officieel gestart. Ook bij de Rechtspraak vinden deze week diverse activiteiten plaats.

  Zo organiseert de rechtbank Zeeland-West-Brabant een open dag bij Wijkrechtspraak Tilburg. Kijk hier voor meer informatie: Ontdek Wijkrechtspraak Tilburg tijdens Open Dag. Op 5 juni opent de rechtbank Den Haag de deuren van de wijkrechtbank in Den Haag Zuidwest. Van 10.30 – 11.30 uur is iedereen welkom voor een nagespeelde zitting in wijkcentrum Moerwijk. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie: 5 juni nagespeelde zitting in wijkrechtbank Moerwijk 

  Rondje Rechtsstaat

  Zaterdag 8 juni is het weer Rondje Rechtsstaat. Als onderdeel van de Week van de Rechtsstaat houden die dag 8 organisaties in Den Haag en elders in het land open huis.

  Raad voor de rechtspraak

  Bij de Raad voor de rechtspraak in Den Haag kunnen bezoekers terecht voor een publieksdag. Iedereen is welkom van 10 tot 16 uur op de Kneuterdijk 1 om meer over de democratische rechtsstaat te horen. Ga in gesprek met rechters, bodes, gerechtsjuristen en medewerkers van de griffie, de inloopkamer en de facilitaire dienst. Ook is er een programma met speurtocht voor kinderen, om half 12 is er een lezing over de geschiedenis van het 100-jarige pand en elk uur zijn er rondleidingen. Bezoekers kunnen selfies maken in een toga en er is zowel in de ochtend als in de middag een interactieve familiezitting. Hier vind je het programma met tijden voor die dag.

  Den Bosch

  In het Paleis van Justitie 's-Hertogenbosch - direct achter het Centraal Station - de deuren voor het publiek. Tijdens de Open Dag geven de rechtbank Oost-Brabant en het gerechtshof 's-Hertogenbosch bezoekers een uitgebreid kijkje in de wereld van de Rechtspraak. Zo kunnen bezoekers van 10.00 tot 15.00 uur onder meer diverse nagespeelde zittingen bijwonen en de informatiemarkt en het cellencomplex bezoeken. Kijk hier voor meer informatie: Zaterdag 8 juni Open Dag Paleis van Justitie 's-Hertogenbosch