ARBEIDSRECHT
ONDERNEMINGSRECHT
VENNOOTSCHAPSRECHT
INSOLVENTIERECHT
BESTUURSRECHT
LETSEL- EN PERSONENSCHADE BIJ ONGEVAL
OMGEVINGSRECHT
.
jaar ervaring
wetten
rechtbanken
rechters

mr. drs. Arno van Kessel is gespecialiseerd in het Ondernemingsrecht. Hij adviseert bedrijven over bijvoorbeeld geschillen tussen aandeelhouders onderling of met bestuurders, fusies, reorganisaties en het opstellen en/of naleven van contracten.