ARBEIDSRECHT
ONDERNEMINGSRECHT
VENNOOTSCHAPSRECHT
INSOLVENTIERECHT
BESTUURSRECHT
LETSEL- EN PERSONENSCHADE BIJ ONGEVAL
OMGEVINGSRECHT
.
jaar ervaring
wetten
rechtbanken
rechters

Nieuws uit de Rechtspraak

Alle landelijke nieuwsberichten van de Rechtspraak
 • Vanaf 22 juli kunnen advocaten en gemachtigden via Mijn Rechtspraak eenvoudig communiceren met het gerecht. Bijvoorbeeld voor een vraag of korte mededeling. Na succesvolle ervaringen met deze nieuwe webportaalfunctie bij kort geding handel en familie, wordt dit nu in alle digitale zaken mogelijk.

  Een vraag over de zitting. Het burgerservicenummer doorgeven van de cliënt en andere betrokkenen bij een echtscheidingsverzoek. Als advocaat laten weten of u de moeder of de vader bijstaat in een gezag- en omgangszaak. Zulke korte mededelingen en vragen kunnen nu direct in Mijn Rechtspraak worden opgesteld en verstuurd.

  Opstellen en uploaden

  Vanaf de genoemde datum is er in Mijn Rechtspraak een extra optie toegevoegd om te communiceren met het gerecht dat de zaak behandelt. De processtukken en F-formulieren uploaden advocaten en gemachtigden zoals gebruikelijk als aparte pdf-bestanden. Voor korte vragen en mededelingen hoeven advocaten en gemachtigden nu niet langer een eigen document te uploaden. In plaats daarvan kunnen ze eenvoudig hun mededeling of vraag typen in het webportaal. Die komt dan in het digitaal dossier terecht. Zo kunnen ze in één bericht meerdere documenten uploaden en vragen of mededelingen opstellen. Met deze verbetering geeft de Rechtspraak invulling aan een grote wens van advocaten en gemachtigden.

  Digitale dienstverlening blijven uitbreiden en verbeteren

  In steeds meer zaken hebben burgers, advocaten en andere professionals via Mijn Rechtspraak digitaal toegang tot het recht. Naast de uitbreiding met nieuwe soorten zaken ontwikkelt de Rechtspraak het webportaal en andere digitale dienstverlening steeds verder. We vinden het belangrijk dat procesdeelnemers daarover meedenken, zodat de mogelijkheden zo goed mogelijk aansluiten bij hun behoeften. Een volgende verbetering waar de Rechtspraak aan werkt is de vernieuwing van de roljournalen en de verbinding daarvan met Mijn Rechtspraak.